TOF Deventer is op zoek…

Naar jongeren met een uitzonderlijk talent

Het Talentontwikkelingsfonds Deventer, TOF Deventer zet zich in om jongeren tot 23 jaar met een kunstzinnig talent financieel te ondersteunen als hun ouders niet over de middelen beschikken om dat voor hen mogelijk te maken. TOF hanteert als inkomensgrens 120% van de bijstandsnorm.

Kunstzinnig talent is heel breed in onze opvatting. Van rappers, jongeren die klassiek piano spelen, maar ook talenten op het gebied van dans, tekenen, schilderen, andere muziekinstrumenten, zingen, schrijven en theater. Jongeren die naast een buitengewoon talent op het gebied van kunst en cultuur óók de ambitie hebben om dit talent verder te ontwikkelen.

TOFfe parels

Zo noemen wij ze. Hoe mooi is het om te zien hoe kinderen en jongeren door extra lessen en aandacht hun talent ontwikkelen? Ze vinden een beroepsopleiding of krijgen optredens die ze nodig hebben om door te groeien... Juist in gezinnen met minder financiële draagkracht maakt TOF het verschil voor deze unieke talenten. Wij hebben onze spelregels simpel gehouden.


Welke talenten?

TOFfe steun is in de afgelopen jaren bijvoorbeeld toegezegd aan: Emmy (18), zij heeft lef en kan goed tekenen. De extra tekenlessen hadden resultaat: toelating tot de vooropleiding Art&Design ArtEZ. Merlijn (15) koos voor het theatervak. Ze kreeg extra lessen en ging vaker de ‘vloer' op. Haar docent is in haar nopjes. Dankzij de financiële steun van TOF kon Merlijn ook mee op tournee. Patrick (17) kreeg een kans om als rapper een demo te maken. Ook een aantal leerlingen van de Internationale Schakelklas krijgen extra ondersteuning.


Nieuwe kandidaten zijn welkom!

We zijn altijd op zoek naar nieuwe talenten. De docenten in kunst en cultuur weten ons goed te vinden. Maar ook u als docent in het voortgezet onderwijs kan via allerlei activiteiten in en buiten de klas ontdekken wie dat extra talent heeft. Zijn er jongeren in uw klas die uitblinken in wat zij graag doen? En... die ook de ambitie hebben om een stapje verder te gaan? Talentontwikkelingsfonds Deventer heeft ruimte voor nieuwe TOFfe Parels.

Meer weten?

Voor alle informatie en aanmelding: www.tofdeventer.nl