Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen m.b.t. Ondersteuning: 

Ik heb een kind met extra ondersteuningsbehoefte(n), bij wie moet ik zijn?

a) Als uw zoon of dochter nog niet op een school van het Etty Hillesum Lyceum zit, gaat u in gesprek met de huidige school van uw kind over een passende school voor uw zoon/dochter.
Deze school geeft (na uw toestemming) aan de school van het Etty Hillesum Lyceum door welke ondersteuning uw kind precies nodig heeft. Aanmelden van uw kind gaat via de aanmeldingsprocedure.

b) Als uw zoon of dochter leerling is op één van onze scholen en u van mening bent dat uw kind niet de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft, kunt u het best contact opnemen met de klassenmentor van uw kind. De mentor overlegt met u over vervolgstappen.

Wie kan mij meer vertellen over extra ondersteuning?

De ondersteuningscoördinatoren van onze scholen bereikt u via:

  •          Arkelstein: De heer E. Westers - 0570-504600
  •          De Boerhaave: Mevrouw I. Everts - 0570-504640
  •          De Marke Noord: De heer D. Hoekstra - 0570-504680
  •          Het StorminkMevrouw E. Timmermans - 0570-504660
  •          Het VlierMevrouw I. Everts - 0570-504620

Waar vind ik meer informatie over het Samenwerkingsverband VO Deventer?

Bekijk http://www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl