Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen m.b.t. Ondersteuning: 

Ik heb een kind met extra ondersteuningsbehoefte(n), bij wie moet ik zijn?

a) Als uw zoon of dochter nog niet op een school van het Etty Hillesum Lyceum zit, gaat u in gesprek met de huidige school van uw kind over een passende school voor uw zoon/dochter.
Deze school geeft (na uw toestemming) aan de school van het Etty Hillesum Lyceum door welke ondersteuning uw kind precies nodig heeft. Aanmelden van uw kind gaat via de aanmeldingsprocedure [https://www.ettyhillesumlyceum.nl/ouders/aanmelding].

b) Als uw zoon of dochter leerling is op één van onze scholen en u van mening bent dat uw kind niet de ondersteuning krijgt die hij/zij nodig heeft, kunt u het best contact opnemen met de klassenmentor van uw kind. De mentor overlegt met u over vervolgstappen.

Wie kan mij meer vertellen over extra ondersteuning?

De ondersteuningscoördinatoren van onze scholen bereikt u via:

  •          Arkelstein: De heer E. Westers - 0570-504600
  •          De Boerhaave: Mevrouw I. Everts - 0570-504640
  •          De Marke Noord: De heer D. Hoekstra - 0570-504680
  •          De Marke Noord: Het Corberic: Mevrouw M. Maas-Bink - 0570-504680
  •          De Marke Zuid: Mevrouw H. Elzebroek – 0570-504730
  •          Het StorminkMevrouw E. Timmermans - 0570-504660
  •          Het VlierMevrouw I. Everts - 0570-504620

Waar vind ik meer informatie over het Samenwerkingsverband VO Deventer?

Bekijk http://www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl