Onderwijskwaliteit

Door middel van Vensters voor Verantwoording wil onze school zich verantwoorden over de onderwijskwaliteit. Via de bovenstaande link is informatie te vinden over bijvoorbeeld onderwijsresultaten, onderwijsbeleid (school- en zorgplannen) en de tevredenheid van ouders en leerlingen. U kunt de informatie van onze school vergelijken met andere middelbare scholen.

Bekijk hier ons resultaat

Vergelijk hier onze school met andere scholen

De onderwijskwaliteit wordt op verschillende manieren geëvalueerd. Wij willen u graag informeren over de uitgevoerde onderzoeken. Daarnaast willen wij transparant zijn over de onderwijskwaliteit. Om bij te dragen aan de onderwijskwaliteit worden eens in de twee jaar tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder een deel van de leerlingen en hun ouders.