Lestijden

De schooldag duurt in principe tot en met 16.00 uur. Bij het maken van afspraken dienen ouders en leerlingen hiermee rekening te houden. Voor de stageleerlingen gelden andere tijden. Dit wordt via het stagecontract kenbaar gemaakt. Roosterwijzigingen kunnen meerdere keren per jaar plaatsvinden.

Lesuren zijn aaneengesloten, er zijn geen tussenuren. Lesuitval wordt via de roosterwijzigingen op intranet kenbaar gemaakt.

De lestijden zijn:

1e uur  08.30 - 08.45 uur Les van de mentor/co-mentor
2e uur  08.45 - 09.35 uur
3e uur  09.35 - 10.25 uur

pauze  10.25 - 10.45 uur

4e uur  10.45 - 11.35 uur
5e uur  11.35 - 12.25 uur

pauze  12.25 - 12.50 uur

6e uur  12.50 - 13.40 uur
7e uur  13.40 - 14.30 uur
8e uur  14.30 - 14.45 uur Les van de mentor/co-mentor
9e uur  14.45 - 15.35 uur