maandag 26 augustus 2019

1e nieuwsbrief 20192020

1e nieuwsbrief 20192020

De eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020 is uit.
In de nieuwsbrief staan de volgende artikelen;

 • Start nieuw schooljaar
  Dinsdag 27 augustus hebben de leerlingen hun lesrooster opgehaald en zijn ze op de foto gegaan.
 • Personele mutaties
  Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nemen wij afscheid van mevrouw Van der Galiën.

 • Regels en afspraken
  Om de zaken op school soepel te laten verlopen herhalen wij enkele afspraken en regels

  Reeds bestaande schoolregel:
  ROOKVRIJE school
  Sinds augustus 2016: Mobieltjes bij begin van de les in kluisje!
  AANGEPASTE schoolregel:
  Arkelstein en De gezonde school
  ROOKVRIJE school
  Kernpunten voor een werknemer (Arkelstein ontwikkelt talent voor werken)

  Spullen voor elkaar
  Bereikbaarheid van uw kind.
  Lestijden Arkelstein 2019-2020

  Enkele afspraken:

  Ziekte en verzuim
  Roosterwijzigingen
  Te laat komen
  VRIJ en dan………………………
  Verlof aanvragen
  Regels  en kleding bij lichamelijke oefening / gymnastiekles.
  Ouderavonden
  Veilig onderweg

 • Agenda komende periode

 • Studiedagen personeel; De leerlingen zijn lesvrij; stage gaat gewoon door.
  Life Long Learning / een leven lang leren om zo goed mogelijk te kunnen presteren, moeten ook onze personeelsleden.

 • Bijlage
  'Verband tussen nuttigen energiedrank en later drugsgebruik onder jongvolwassenen'
  http://nu.nl/gezondheid/4874426/verband-tussen-nuttigen-energiedrank-en-later-drugsgebruik-jongvolwassenen.html

Klik op de link om naar de nieuwsbrief te gaan
1e nieuwsbrief 20192020