dinsdag 2 juli 2019

Certificatenmiddag en Schoolverlatersavond

4 juli Certificatenmiddag en Schoolverlatersavond.

Voor de leerlingen die examen branche gerichte cursus hebben gedaan en de ouders/verzorgers van deze leerlingen: Hierbij nodigen wij jullie uit op donderdag 4 juli 2019 om 15.45 uur op school om het certificaat van de branche gerichte cursus in ontvangst te nemen.
Het programma duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Voor de leerlingen die de school gaan verlaten en de ouders/verzorgers van deze leerlingen: Hierbij nodigen wij jullie uit op donderdag 4 juli 2019 om 19.15 uur op school voor de feestelijke uitreiking van de schoolgetuigschriften. 
Het certificaat van de branche gerichte cursus wordt op deze avond ook uitgereikt.