Brieven

Op deze pagina kunt u alle brieven terugvinden die meegegeven zijn aan de leerlingen of verstuurd naar uw huis.

Datum Gericht aan Onderwerp Link naar brief
2 feb 2018 Ouders verzorgersLeerjaar 3, 4 en 5 Ouderavond BGC en Inkooptraject ROC
19 dec 2017 Ouders/Verzorgers en Leerlingen Arkelstein Aangepast rooster
10 okt 2017 Ouders/Verzorgers fase 1 en 2 en leerjaar 4 anti-rookbeleid
10 okt 2017 Ouders/Verzorgers leerjaar 5 en 6 anti-rookbeleid
10 okt 2017 Leerlingen

anti-rookbeleid

sept. 2017 Ouders/Verzorgers

Bereikbaarheid ouders/verzorgers

sept. 2017 Ouders/Verzorgers

Boodschappen

16 juli 2017 Ouders/Verzorgers leerlingen Fase 2

Oudercontact 11 september 20174

16 juli 2017 Ouders/Verzorgers leerlingen Fase 2

Schoolspullen

26 juni 2017 Ouders/Verzorgers nieuwe leerlingen

Introductieochtend nieuwe leerlingen
Voorlichtingsavond ouders