Communicatie

Arkelstein vindt de communicatie met ouders een belangrijke zaak. We willen ouders informeren over tal van zaken, maar we willen ook van ouders weten  hoe zij Arkelstein 'ervaren'. Het meeste contact zult u als ouder hebben met de mentor van uw zoon of dochter. Dat contact verloopt via telefoon en via de mail. Daarnaast zetten we als Arkelstein de volgende communicatiemiddelen in:

De website
Hierop staat allerlei informatie die ouders nodig hebben. Tevens willen we de ouders op de hoogte houden van actuele zaken. We hebben hiervoor een speciaal plekje op onze site: 'Nieuws'.

Individueel Ontwikkelplan besprekingen
Drie keer per jaar wordt u uitgenodigd om de ontwikkelingen van uw zoon/dochter te bespreken. Tijdens deze gesprekken worden doelen besproken en de individuele leerroute opgesteld. U wordt hiervoor via een brief uitgenodigd.

Informatieavonden
Er zijn diverse informatieavonden waarbij ontwikkelingen vanuit een bepaald leerjaar met u worden besproken. U wordt hiervoor door middel van een brief uitgenodigd.

Nieuwsbrief
Zeer regelmatig brengen we een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief gaat schriftelijk met uw zoon/dochter mee. Deze brief is te vinden op de website. Liever via de email? Stuur een mail naar volgend adres: info.arkelstein@ettyhillesumlyceum.nl

Brieven
Indien we de ouders willen informeren over een actuele zaak, dan geven we een brief mee aan de leerlingen. Deze brief kunt u ook op de website lezen onder het kopje brieven.

De ouderraad
Arkelstein heeft een ouderraad. De raad is voor ons een klankbord, sparringpartner en kritisch oor in één. Er is nog ruimte voor enkele ouders.

Huisbezoek
De leraren van leerjaar 1 komen één keer op huisbezoek.