Leerlingbegeleiding

Voor elke leerling worden individuele afspraken gemaakt over de wijze waarop de begeleiding vorm moet krijgen. Iedere klas heeft een mentor. Deze heeft naast een lesgevende taak een centrale rol in de begeleiding van de leerling. De mentor is de eerste contactpersoon voor ouders/verzorgers. In het eerste leerjaar komt de mentor op huisbezoek. Alle medewerkers van school, zowel onderwijzend als onderwijsondersteunend personeel, bespreken zaken betreffende de leerling met de mentor. U kunt met de mentor altijd een afspraak voor een gesprek over uw zoon/dochter maken.

Ieder schooljaar wordt voor een leerling een handelingsplan opgesteld, waarin de aangeboden leerstof en de specifieke begeleiding worden vastgelegd.

De leerlingenzorg wordt aangestuurd door de zorgcoördinator. Deze bespreekt eens per veertien dagen in het zorgteam (orthopedagoog, teamleider, zorgcoördinator, docent met zorgtaken, psychodiagnostisch medewerker) lopende zaken betreffende de begeleiding van leerlingen. Daarnaast is er een aantal keren per jaar een leerlingbespreking door het Zorg Advies Team. Het ZAT wordt ingeschakeld als breder overleg noodzakelijk is.