Burgerschapsvorming

De scholen van het Etty Hillesum Lyceum vinden het belangrijk dat leerlingen actief te maken krijgen met burgerschapsvorming en sociale integratie. Hieraan wordt speciaal aandacht besteed op de scholen in de lessen Levensbeschouwing en gedragsregels. Ook zijn er diverse project- en onderwijsactiviteiten voor ontwikkeld. Deze vult elke school verschillend in. Natuurlijk zitten burgerschapsvorming en sociale integratie ook verweven in de dagelijkse lessen die de leerlingen krijgen.