Burgerschapsvorming

De school dient haar invulling van burgerschapsvorming te verantwoorden. De bepaling over actief burgerschap en sociale integratie is in artikel 17 van de Wet voortgezet onderwijs (WVO) geformuleerd als algemene opdracht die door scholen in het onderwijs moet worden ingevuld. Meer informatie over burgerschapsvorming vindt u hier.