Lokale Advies Raad

De Lokale Advies Raad van het Etty Hillesum Lyceum is ontstaan in 2000, het jaar van de fusie van het Alexander Hegius (Het Vlier), Geert Groote College (nu De Boerhaave) en Revius (nu De Keurkamp/Het Slatink). Dit is de fusie waardoor het huidige Etty Hillesum Lyceum is ontstaan. Ons huidige beeldmerk met de drie zuilen gedenkt hieraan.

                                                                           

 

Het Etty Hillesum Lyceum (EHL) is één van de 13 scholengemeenschappen die behoren tot de onderwijsstichting Carmelcollege, met het bestuursbureau in Hengelo. Onze scholengemeenschap voor algemeen bijzonder onderwijs telt nu 6 scholen van praktijkonderwijs tot en met gymnasium.

De LAR is een adviescommissie en heeft tot doel toezicht uit te oefenen op de invulling en implementatie van de materiële en formele kenmerken van het openbaar onderwijs op het EHL. De gemeente Deventer, de directie van het EHL en het college van bestuur van de stichting Carmel hechten aan voorgezet onderwijs in Deventer met een open toegankelijkheid, aan onderwijs waarin democratische waarden en normen en burgerschap deel uitmaken van de onderwijsprogramma’s en aan een school die verankerd is in de lokale gemeenschap.

De LAR bestaat momenteel uit zes mensen. Drie daarvan komen uit het ‘overig’ Deventer onderwijs (basisonderwijs, MBO en HBO). Daarnaast komen er drie mensen uit de hoek van werkgevers, bedrijfsleven en maatschappelijk/culturele organisaties.

De LAR is naast adviescommissie een actieve en betrokken sparringpartner van de EHL directie. De LAR fungeert als Omgevingsraad. De directie van het EHL neemt informatie en signalen uit de vijf jaarlijkse gesprekken met de LAR-leden ter harte. Het is zinvol met elkaar om tafel te zitten en ‘een goed gesprek’ te voeren over de ontwikkelingen in de stad in relatie tot die van het onderwijs en vice versa. Suggesties en voorstellen ter verbetering worden serieus genomen met als doel de kwaliteit van het voortgezet onderwijsaanbod in Deventer zo optimaal mogelijk aan te laten blijven sluiten bij de lokale leef- en werkgemeenschap.

Tijdens de vergadering wordt besproken waar we als EHL scholen staan, waar we mee bezig zijn in de sfeer van onderwijsvernieuwing en kwaliteit en waar we naar toe willen. Daarnaast agenderen de LAR-leden eigen thema’s ter bespreking met de centrale directie of de directies van de locaties.

Van het EHL is de centrale directie en één of meer schooldirecteuren aanwezig bij het LAR-overleg, dat altijd in de avonduren op één van de EHL locaties plaatsvindt.

De Lokale Advies Raad is bereikbaar via: lar@ettyhillesumlyceum.nl