Medezeggenschapsraad

De school kent een medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van het personeel en de ouders/leerlingen. Op grond van het Medezeggenschapsreglement heeft de raad invloed op het schoolbeleid. De centrale directie overlegt namens het schoolbestuur met de MR. Het MR-reglement treft u hier aan.

Inhoudelijke informatie kunt u vinden op de MR site.