woensdag 12 oktober 2016

De boer op: leerlingen Ecolyceum

De boer op: leerlingen Ecolyceum

Als eind van hun eerste Ecoproject gaan leerlingen in gesprek met boeren uit de regio.

De Boerhaave is dit jaar gestart met twee VWO-brugklassen die een extra onderwijsprogramma volgen op het gebied van duurzaamheid, het Ecolyceum.

De leerlingen van het Ecolyceum gaan op woensdag 12 en donderdag 13 oktober a.s. ‘s ochtends in groepen op bezoek bij boerenbedrijven in regio Deventer, en leren zo over de dagelijkse voedsel productie praktijk van o.a. melkveehouders, pluimveebedrijven, akkerbouwers, aspergetelers en een geitenboerderij.

‘s Middags zijn de leerlingenop de Ulebelt. Ze delen hier hun ervaringen, gaan in gesprek met professionals van Land- en Tuinbouw Organisatie Salland en de Rabobank. Ook verwerken ze de lokale producten tot een gezamenlijke maaltijd.

Alleszelfmaken.nl verzorgt een kookworkshop voor de leerlingen en projectpartners.

De partners in dit project (EHL, Ulebelt, LTO en Rabobank Salland) willen een reëel beeld geven van hoe de landbouw eruit ziet en een bewustwordingsproces op gang brengen, door leerlingen en boeren met elkaar in gesprek te brengen over het voedselsysteem in het algemeen en de rol van boeren en consumenten daarin. Intentie is om hier een jaarlijks terugkerend programma van te maken.

Binnen het Etty Hillesum Lyceum is er groeiende aandacht voor het thema duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Daarom is per dit jaar een nieuwe leerstroom gestart op de locatie de Boerhaave in Deventer.

 

Het Ecolyceum biedt een 3-jarig onderwijsprogramma voor excellente VWO leerlingen op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord, met bijzondere aandacht voor onderzoekvaardigheden.

Het onderwijsprogramma is gebaseerd op vijf projecten per leerjaar waarbij ervaringsleren, actuele vraagstukken, en verbinding met de wereld om je heen kernwoorden zijn.

Contactpersoon: Bart Zee ,  b.zee@ettyhillesumlyceum.nl