woensdag 11 januari 2017

Druk Open Huis Vrijeschool

Druk Open Huis Vrijeschool

Smeden, koken, proeflessen, geen parkeerplaats meer over bij het Open Huis van de Vrijeschool op woensdag 11 januari.

Het was druk en gezellig woensdag op de nieuwe Vrijeschool locatie aan de Laan van Borgele. Er zijn al een kleine 100 vooraanmeldingen binnen...

Ouders en leerlingen konden te kust en te keur vragen stellen in het ‘Vragenvuur’ lokaal, artist impressions, (praktijk)lokalen en tekeningen van de school bekijken. Ook proeflessen bijwonen en van muziek en zang genieten in de aula en het muzieklokaal. Buiten bij de voordeur klonk de smeedhamer en smeulde het vuur. Ouderejaars leerlingen lieten hier zien wat ze kunnen. In het handvaardigheidslokaal kon je als potentieel nieuwe leerling van alles zelf doen en ervaren. En bekijken wat huidige oudere leerlingen maakten.