dinsdag 20 maart 2018

Geen Loting Het Corberic

Gelukkig! Er zal geen loting plaats hoeven vinden voor plaatsing op de leerroute Het Corberic op De Marke. Alle leerlingen die zich voor de 3 brugklassen Het Corberic (leerroute vrijeschool mavo, havo, vwo) hebben aangemeld en voldoen aan de toelatingscriteria, kunnen in principe worden geplaatst.