Onderwijskwaliteit

Binnen het Etty Hillesum Lyceum wordt aandacht besteed aan onderwijskwaliteit. Er worden activiteiten uitgevoerd met het doel de kwaliteit te waarborgen of te verbeteren. Zo worden allerlei cijfers (bijvoorbeeld slagings- en/of overgangspercentages) geanalyseerd. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen.

Kwaliteitsmedewerker Etty Hillesum Lyceum

Visie
De basis van de activiteiten op het gebied van kwaliteitszorg is de PDCA-cyclus. De PDCA-cyclus bestaat uit vier stappen: Plan, Do, Check en Act. Door het doorlopen van deze stappen wordt een planmatige aanpak, cyclische werkwijze geborgd. 
Naast deze vier stappen vinden wij ook het verantwoorden en informeren van belanghebbenden een belangrijk onderdeel. Hiervoor worden onder andere schoolwebsites gebruikt.

Vensters voor Verantwoording
Vanuit de VO-raad is het project Vensters van Verantwoording opgestart. Het doel van dit project is om kwaliteitsstandaarden voor het voortgezet onderwijs te ontwikkelen en de mogelijkheid te bieden de resultaten van de verschillende scholen met elkaar te vergelijken.
Een resultaat van het project is een SchoolVenster. Per deelnemende school is een SchoolVenster beschikbaar waar over 20 indicatoren informatie beschikbaar wordt gesteld. Het SchoolVenster kan door de scholen gebruikt worden voor verantwoording naar onder andere ouders, basisscholen, gemeenten en Onderwijsinspectie.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website  www.venstersvoorverantwoording.nl