Veiligheidsplan

Voor alle scholen is er een up to date schoolveiligheidsplan beschikbaar en aanwezig. Dit voor als er ernstige zaken gebeuren.

De directeuren en schoolleiders zijn hiervan op de hoogte, uiteraard ook de concierges, BHV-ers, en andere betrokken medewerkers.

Een exemplaar is in te zien voor interne medewerkers via Intranet en bij het directiesecretariaat.