Gezonde school

Gezondheid vinden we op de Boerhaave erg belangrijk. Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het voedingscentrum, de Richtlijnen Gezonde Kantines. Jaarlijks maken wij de Kantinescan en rapporteren de uitkomst aan de directie