Welkom

De Boerhaave is een onderbouwschool voor Havo/Vwo. Als enige school in Deventer verzorgt De Boerhaave gymnasiumonderwijs voor de onderbouw.

Leerjaar 1
In het eerste leerjaar start een leerling in een gymnasiumklas of in een havo-/atheneum-klas. In het eerste jaar proberen we de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen. We besteden aandacht aan de vereiste studievaardigheden en aan het leren kennen van elkaar. Zo weet de nieuwe leerling snel wat er van hem of haar wordt verwacht en voelt hij of zij zich prettig in de klas.

Leerjaar 2
In leerjaar twee worden de leerlingen begeleid naar een meer zelfstandige studiehouding. De havo-/atheneum-leerling kiest na het tweede jaar tussen havo en atheneum.

Leerjaar 3
Het derde jaar staat in het teken van een goede voorbereiding op de bovenbouw: de keuze van de profielen. Na het derde jaar wordt de opleiding voortgezet op de bovenbouwschool Het Vlier.

Ons onderwijs: meesterschap
De Boerhaave hanteert het begrip 'meesterschap': wij stimuleren leerlingen om hun talenten te ontdekken en te tonen. De 'meester' van deze tijd is de docent die vakkennis heeft en de leerling inspireert om zichzelf te laten zien.

Dit gebeurt zowel tijdens de reguliere lessen als tijdens de vele activiteiten die we buiten de lessen om aanbieden. Er zijn projecten, we organiseren excursies en we dagen uw kind uit in onze debatclub, tijdens onze open podia en extra lessen, zoals Bèta Plus, een masterclass tekenen en Cambridge English. Op De Boerhaave mag je boven het maaiveld uitsteken!