maandag 15 juli 2019

Boeken bestellen/inleveren 2019-2020

Boeken bestellen/inleveren 2019-2020

Bestellen van gratis boeken gaat via Iddink Voortgezet Onderwijs bv.

Iddink Voortgezet Onderwijs bv werkt met schoolcodes, want hier bestellen veel scholen uit het hele land.
Bestel: voor maandag 15 juli 2019 de boeken.

Iddink bestelinformatie