Samenwerkingsverband VO Deventer

Voor leerlingen die op een van de Etty Hillesum Lyceum scholen onderwijs volgen, kan advies, extra ondersteuning en deskundigheid worden aangevraagd bij de deskundigen van het Samenwerkingsverband VO Deventer (SWV).
 
Uiteraard doen we, en kan dit alleen met instemming van de ouders en leerling.
 
Het SWV bespreekt de hulpvraag (met ouders en school) en brengt een advies uit (dit kan zijn ‘extra ondersteuning, ook wel arrangement genoemd op de eigen VO school (b.v. begeleiding door het Expertisepunt), maar ok een doorverwijzing naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs.
 
Bij extra ondersteuning wordt er altijd door de eigen school een ‘op maat‘ Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) voor uw zoon/dochter gemaakt. Dit gaan we van tijd tot tijd met elkaar bespreken, om te kijken of en welke voortgang er is. Zo realiseren we de beste leersituatie voor uw kind.
 
Klik hier voor de website van het Samenwerkingsverband (SWV) Deventer.
============

Arie Slob, minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media, was op 4 juni op werkbezoek bij de directie van het Samenwerkingsverband VO Deventer (SWV) en Etty Hillesum Lyceum. Aanleiding was de start van de landelijke week jeugdige ‘Thuiszitters’. Een geanimeerd, openhartig en constructief waardevol werkbezoek werd het. Hier alvast wat foto’s. Een kort verslag is in de maak.

 


Op bovenstaande foto: de minister en zijn voorlichtster begroeten Marc van Rooden (directeur Samenwerkingsverband VO Deventer) en Vincent Assink (voorzitter centrale directie Etty Hillesum Lyceum en voorzitter bestuur Samenwerkingsverband VO Deventer).

 

v.l.n.r: Marc van Rooden (directeur Samenwerkingsverband VO Deventer), Vincent Assink (voorzitter centrale directie Etty Hillesum Lyceum en voorzitter bestuur Samenwerkingsverband VO Deventer), Froukje K. (moeder van een leerling met extra ondersteuning), Arie Slob (minister voor Basis en Voortgezet Onderwijs en Media) en Aïscha Trokasti (directeur Bureau Onderwijsconsulenten).