Ouderraad

Via de Ouderraad kunt u als ouders meepraten over wat er op de Boerhaave gebeurt. Een aantal ouders heeft zich als actief lid aangemeld en zij fungeren als klankbord voor de directie van de school. De Ouderraad wil een bijdrage leveren aan een zo goed mogelijke kwaliteit van onderwijs en aan een prettige leeromgeving voor onze kinderen.Tussen september en juli vergadert de Ouderraad één maal per zes weken. De schoolleiding is voor een deel bij de vergadering aanwezig. Samen spreken wij dan over bijvoorbeeld het beleid van de school, het schoolplan, ontwikkeling van een nieuwe onderwijsstructuur, kwaliteit van onderwijs, sfeer en veiligheid en signalen van ouders.Verder organiseert de Ouderraad elk jaar een thema-avond, waarvoor alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. Tijdens de avond wordt een actueel thema uitgelicht. Dit gebeurt vaak met hulp van een deskundige over dat specifieke onderwerp. U krijgt interessante informatie, kunt ervaringen uitwisselen met andere ouders en wat van de sfeer proeven op de school. Onderwerpen van eerdere ouderavonden zijn o.a. communiceren met pubers, computergebruik en omgaan met geld.

Jaaragenda

Door de Ouderraad van De Boerhaave worden gedurende het jaar onder andere de volgende onderwerpen met de schoolleiding besproken:

    •    Schoolplan Boerhaave/ bevindingen Inspectie
    •    Nieuw onderwijsconcept
    •    Jaarplan, teamplannen, actieplannen
    •    Communicatie
    •    Leermiddelen
    •    Begroting en formatie
    •    Kengetallen (instroom, doorstroom, lesuitval)
    •    ICT op school (o.a.Itslearning, SOMtoday)
    •    Ouderbijdrage
    •    Financiën OV
    •    Jaarlijkse ouder-/ thema-avond

Samenstelling ouderraad voor schooljaar 2017-2018:

  • Sigrid Schinkel (voorzitter)
  • Elena Hensbergen (penningmeester)
  • Herman Offerhaus
  • Renske Wijnberg
  • Irma Perik
  • Marjel Loeber-Vellinga
  • Ellen Ganzevles
  • Gerja van der Vegt
  • Marit GoorKortom: de Ouderraad denkt mee, signaleert, geeft advies, nuanceert, stemt tot nadenken en organiseert informatieve bijeenkomsten voor de achterban. Wilt u meer weten over de Ouderraad? Mail ons via het onderstaande formulier.