vrijdag 17 februari 2017

Basis/kader op De Keurkamp

Basis/kader op De Keurkamp

Ben jij zelfstandig, actief en praktisch?

Basis/kader advies?

Op de Keurkamp duurt de brugperiode basis/kader twee jaar in plaats van één. Hierdoor krijg je wat langer de kans om te laten zien wat je kunt en wilt.

Voor de kernvakken krijg je al naar gelang je nodig hebt meer of minder lesuren per week.

We noemen dat ZAP-uren! Als ZAPper krijg je in onze 2-jarige brugklas basis/kader

  • Kernvakken op je eigen niveau
  • Je hoeft dus niet op je tenen te lopen en je niet te vervelen
  • Extra instructie of ondersteuning als het nodig is
  • Je cijfers op jouw niveau
  • Regelmatig terugkoppeling van je mentor over hoe het gaat en waar je staat
  • ..en na twee jaar ga je naar 3 kader  of 3 basis

Je hebt

  • 2 jaar de tijd om te komen op het niveau dat het best bij je past
  • ZAPtijd (keuzewerktijd) bepalen we in overleg waaraan je (extra) gaat werken

Wij leren jou hoe je daar zelf het best op kunt sturen.