Wat doet de ouderraad

We zijn aanwezig bij de open dag van De Keurkamp, de avonden van rapportuitreiking, bij de informatie avond voor de ouders van de leerlingen van het 1e schooljaar en bij de diploma uitreiking. Organiseren van thema avonden voor ouders.

 

Thema avonden:

 • Opbouwen van zelfvertrouwen voor bij je kind
 • Huiswerk begeleiding en ouders 

 

Vanuit de ouderbijdrage ondersteunen we projecten op school, bijvoorbeeld een bijdrage voor: 

 • Thema avond: opbouwen van zelfvertrouwen bij je kind
 • Cadeautje voor de examenleerlingen
 • Sponsoring Bruggenloop van leerkrachten en leerlingen
 • Bijdrage aankleding 't Trefcentrum

  

Vergaderdata Ouderraad De Keurkamp, schooljaar 2016/2017, tijdstip 19.30 uur:

 • 13 oktober 2016 
 • 1 december 2016
 • 12 januari 2017
 • 16 februari 2017
 • 16 maart 2017
 • 13 april 2017

 

Raadsleden 

 • Christel van Rossen (voorzitter)
 • Marcel Dijkerman (secretaris)
 • Ellen Bouwmeester
 • Hans Peter Christon
 • Melissa Hessels
 • Heidi Jonkers
 • Bianca Koldewijn 
 • Gerard Rademaker 
 • Brigitte Vos 

U bent daar altijd van harte welkom. Door vakanties kan van dit vaste schema worden afgeweken.

 

Insturen van uw mening/onderwerp/aandachtspunt
Heeft u een onderwerp dat u graag onder aandacht van de vergadering wilt brengen, stuur dan onderstaand formulier in of mail naar: kkp.ouderraad@gmail.com