2-jarige basis/kader brugklas De Marke

M.i.v. schooljaar 2016-2017 is De Marke Zuid (de locatie met een basisberoepsgerichte leerweg klas 1 t/m 4) gestart met een tweejarige basis\kader brugklas.

Een leerling met basis/kader advies krijgt op De Marke rustig de tijd om zich naar het best passende niveau te ontwikkelen. Pas eind klas 2 maken we de definitieve leerweg keuze. Om leerlingen optimaal individueel te kunnen begeleiden, worden waar mogelijk klassen bewust kleiner gehouden.

 
Op DeMarke is het bovendien gebruikelijk om elke dag te beginnen met een mentorles. Individuele aandacht voor wat (minder) goed gaat staat hier centraal. Ondersteuning in planning en verantwoordelijkheid nemen voor eigen prestaties dragen bij aan steeds meer zelfstandig werken. Dit ‘doet het goed’ bij meer op de praktijk gerichte leerlingen.