donderdag 29 maart 2018

ANBI status

Stichting Etty Goes Uganda heeft sinds vandaag een ANBI status. ANBI staat voor: een Algemeen Nut Beogende Instelling.
 
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.
 
De Stichting Etty goes Uganda is een internationaliseringsproject van het Etty Hillesum Lyceum in samenwerking met de Stichting Kinderen van Uganda. Eens in de twee jaar reist een groep van achttien (Het Vlier) ambassadeurs af naar Uganda. Dit enthousiaste team leerlingen zet zich gedurende twee schooljaren actief in voor het project. Zij bedenken en organiseren acties ter ondersteuning van onze twee partnerscholen in Uganda.
 
De ambassadeurs ontwikkelen workshops die zij op de lagere Kaszoischool geven. Denk aan sport en spel, theater en technieklessen.
Op de middelbare school doen onze leerlingen mee aan dit cultureel uitwisselingsprogramma.