dinsdag 12 maart 2019

Beroepenavond 2019

Beroepenavond 2019

Beroepenavond dinsdag 12 maart 2019 voor leerjaar 3 vmbo-havo en leerjaar 4 vmbo

 

Op dinsdag 12 maart 2019 vindt op De Marke Noord de jaarlijkse beroepenavond plaats. Deze avond is georganiseerd in samenwerking met de serviceclubs van de LIONS in Deventer en omgeving.  

Op deze avond krijgen onze leerlingen de gelegenheid te speeddaten met mensen die een beroep uitoefenen waar zij belangstelling voor hebben. De beroepsbeoefenaars geven informatie over hun beroep en proberen de leerlingen daar enthousiast voor te maken. Ook zal de beroepsbeoefenaar een toelichting geven op zijn dagelijkse werkzaamheden. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen zijn tijdens de mentor-lessen voorbereid  en/of met u als ouder/verzorger besproken.

De avond begint om 19.30 uur in de aula met een speciale gastspreker. Mis het niet! De organisatie moet zich strikt houden aan de tijden en daarom verzoeken wij tijdig aanwezig te zijn (inloop vanaf 19.00 uur).

Op deze avond kunnen de leerlingen vanaf 20.00 uur met beroepsbeoefenaars speeddaten tijdens 5 verschillende rondes van 15 minuten.

Ronde 1          :           20.00 - 20.15 uur

Ronde 2          :           20.20 - 20.35 uur

Ronde 3          :           20.40 - 20.55 uur

Ronde 4          :           21.00 - 21.15 uur

Ronde 5          :           21.20 - 21.35 uur

 

Uiteraard bent u samen met uw zoon en/of dochter van harte welkom via de leerling-ingang van De Marke Noord. U kunt parkeren op één van de parkeerplaatsen bij de sporthal of bij Ieder1. Het is niet toegestaan om te parkeren langs de Laan van Borgele en de Lebuïnuslaan.

U heeft donderdag 28 februari de uitnodiging ontvangen. Deze uitnodiging dient tevens als aanwezigheidsbewijs. Daarnaast is het belangrijk dat uw zoon/dochter het boekje “beroepenavond”, inclusief de vragen en een pen bij zich heeft.

De leerlingen ontvangen bij binnenkomst een plattegrond voor de beroepenavond.

 

Met vriendelijk groet en tot dinsdag 12 maart,

namens het decanenbureau

van de bovenbouw vmbo,

mw. M. Cornelissen