vrijdag 5 juli 2019

Boeken bestellen/inleveren 2019-2020

Boeken bestellen/inleveren 2019-2020

Boeken bestellen

Bestellen van gratis boeken gaat via Iddink Voortgezet Onderwijs bv.

Iddink Voortgezet Onderwijs bv werkt met schoolcodes, want hier bestellen veel scholen uit het hele land.

Bestel: voor maandag 15 juli 2019 de boeken.

Iddink bestelinformatie

Leerjaar 1 t/m 4: hier de link naar de brief in de bijlage.

Stap je over naar een andere Etty Hillesum school dan waar je nu zit, 

gebruik dan de juiste schoolcode voor het bestellen van je boeken:

  •   Z48QV62P Het Stormink  
  •   R8FVVMHS De Boerhaave
  •   T4XCJ59F De Marke
  •   JCWVNZMS Het Vlier

 

voor meer informatie:

d.bijl@ettyhillesumlyceum.nl

Coördinator Leermiddelen De Marke