Wat doet de ouderraad

Ouderraad: wij denken mee!

Als ouders van leerlingen op De Marke Noord en Zuid en het Corberic denken we graag mee met de school. Over alles dat met het onderwijs, de school, het beleid, de activiteiten, de eisen en de dagelijkse gang van zaken te maken heeft. Dat is belangrijk, want het gaat om het onderwijs en de toekomst van onze (en dus ook jóuw) kinderen!

Frisse blik!

Als betrokken ouders kijken we samen met de directie van de school met een frisse blik naar het schooljaar. Zo helpen we om het beste uit de school én de schooltijd van onze kinderen te halen.

Wat we doen?

We vergaderen een paar keer per jaar (samen met de directie van de school), organiseren een jaarlijks evenement, leveren een bijdrage aan de diploma-uitreiking en sluiten het schooljaar af met een etentje.

Theateravonden met relevante thema’s

We organiseren verrassende, leuk en leerzame theateravonden met onderwerpen die iedere ouder van schoolgaande jongeren tegenkomt. De voordelen en gevaren van social media, omgaan met geld… Dit schooljaar 2019-2020 (11 februari 2020 | Locatie Noord) is NIX18 het thema. Hoe gaan jij en jouw kind om met alcohol, roken en drugs?

Vergaderdata ouderraad, schooljaar 2019/2020 | Locatie Noord | 19.30 uur:

 • 10 september 2019

 •  29 oktober 2019

 •  

   

  10 december 2019

 •  21 januari 2020

 •  10 maart 2020

 •  19 mei 2020

OR-leden

 • Janine Jansen (voorzitter)
 • Nicole Brockotter (penningmeester)
 • Jacqueline Lutgendorff (secretaris)
 • Niels Bronsgeest
 • Erick Rondhuis
 • Harrit van Pijkeren

OR en oudervereniging

Het Etty Hillesum Lyceum, waar De Marke en het Corberic deel van uitmaken, heeft als onderwijsorganisatie een oudervereniging. Alle ouders met kinderen op één van de scholen van het EHL zijn daar automatisch lid van. U dus ook. Bij de jaarlijkse ouderbijdrage die u aan de school van uw kinderen betaalt is ook de bijdrage voor de oudervereniging inbegrepen. Op elke school zit een aantal ouders in de ouderraad en behartigt zo de belangen van de leden van de Oudervereniging - alle ouders dus.

Heb jij punten van aandacht?

De OR is een aanspreekpunt voor ouders als het gaat om algemene zaken die het onderwijs op Het Stormink betreffen. We zijn in principe niet het aangewezen orgaan om individuele problemen op te lossen. We kunnen onderwerpen wél op de agenda zetten en bespreken met het management van De Marke, en op die manier bijdragen aan het vinden van een structurele oplossing. Met ideeën, vragen en opmerkingen kun je ons altijd mailen.

Wil jij ook meedenken?

Deelnemen aan de ouderraad is leuk en het vergt niet veel van je tijd! Je bent welkom in een gezellige club betrokken ouders. Graag tot ziens! Meer weten? Of je direct aanmelden? Stuur vrijblijvend een mailtje naar: ehlmrkouderraad@gmail.com