Aanmelding

Aanmelding voor leerjaar 1 gaat via het basisonderwijs. Deze brochure vermeldt alles over de aanmeldingsprocedure van het Etty Hillesum Lyceum jaar 1.
Gebruik voor aanmelding in jaar 1 het aanmeldingsformulier hieronder. Ouders/verzorgers vullen dit samen met de leerkracht groep 8 basisschool in.
Voor de Vrijeschool leerroute kan in schooljaar 2017/18 alleen voor de brugklas worden aangemeld. Pas m.i.v. schooljaar 2018/19 voor jaar 2. 

Bij aanmelden voor leerjaar 2 of latere leerjaren op onze andere scholen (De Marke, Het Stormink, Het Vlier, Arklstein of De Boerhaave) bijv. bij verandering van school of verhuizing, gebruikt u het aanmeldformulier leerjaar 2-6 . Print ook dit formulier uit en voorzie het aanmeldformulier van handtekeningen ouder, school van herkomst en schoolstempel. Ook dit formulier kan naar het postadres hieronder.

Kunt u niet printen? Vraag dan een aanmeldformulier (papieren versie) op via aanmelding@ettyhillesumlyceum.nl
Geef helder aan of het om aanmelding in leerjaar 1 of juist leerjaar 2, 3, 4, 5 of 6 gaat.

Het ondertekende formulier voorzien van handtekeningen ouders, school van herkomst en schoolstempel kan per post vervolgens naar: 

Etty Hillesum Lyceum / Centrale Aanmelding
Postbus 199
7400 AD Deventer