Aanmelden voor de brugklas (als groep 8 leerling)

Deze Kies Koers Kaart voor het schooljaar 2019/20 laat zien bij welk basisschool plaatsingsadvies uw kind uit welke Etty scholen kiezen kan. Het Etty Hillesum Lyceum heeft immers 5 scholen in Deventer met elk een eigen sfeer en onderwijsaanpak. Tijdens de Informatieavonden (november) en Open Huizen (januari) in onze scholen kunt u dit horen, zien en ervaren.

U meldt uw kind uiterlijk 15 maart bij een van onze voortgezet onderwijs (VO) scholen aan. Daarbij wordt u bijgestaan door de leerkracht groep 8. Uw toestemming en handtekening zijn op dit aanmeldformulier brugklas noodzakelijk. U vult het formulier samen met de basisschool in. Een deel kunt u thuis al online zelf doen (de Acrobat Reader versie aanmeldformulier is online invulbaar). U kunt dit ingevulde formulier meenemen bij uw afspraak met de leerkracht groep 8.

Aanmeldingen moeten uiterlijk 15 maart 2019 binnen zijn. De basisschool verstuurt het origineel ondertekende formulier per post naar: 

Etty Hillesum Lyceum

Centrale Aanmelding
Postbus 199
7400 AD Deventer

 

De basisschool stuurt ook digitaal documenten mee over de schooltijd van uw kind. Na aanmelding heeft een teamleider uit het VO een gesprek (warme overdracht) met de groep 8 leerkracht en soms intern begeleider op de basisschool. Doel is om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden en ondersteunen bij zijn/haar overstap naar het VO in een van onze scholen.

In april krijgt u van de nieuw gekozen school een brief over plaatsing. Uw kind krijgt een welkomstkaart. Soms is nog een extra gesprek met ouders/kind nodig. In dat geval neemt de nieuwe school contact met u op.

Als ouder kunt u vooruitlopend op het invullen van het aanmeldformulier ook zelf een geruststellend gesprek aanvragen op de VO school die uw kind overweegt te kiezen. Neem hiervoor ruim voor 15 maart contact op met de schooladministratie. 

           

Aanmelden als nieuwe leerling in jaar 2 t/m 6

Als u uw kind in jaar 2 of hoger bij een van onze scholen wilt aanmelden, bijvoorbeeld na verhuizing of overstap vanuit een andere VO school, gebruikt u het aanmeldformulier leerjaar 2-6. Ook hier is de handtekening van ouders/verzorgers noodzakelijk. Hierna ontvangen wij het formulier graag per post op bovenstaand adres.