OSO Dossier – in te vullen door de basisschool

Voor 1 maart 2019 plaats je alle gegevens over je groep 8 leerling in het online Overstap Service Onderwijs (OSO) dossier.
Uiteraard bespreek je deze OSO gegevens met de ouders voor dat je het dossier aan één van onze voortgezet onderwijs scholen verstrekt.

Verplicht:

 • Leerling gegevens
 • Schoolloopbaan basisonderwijs
 • Schooladvies
 • Informatie over leerachterstanden
 • Resultaten vanaf groep 6
 • Overzicht sociaal-emotionele ontwikkeling (uit een gecertificeerd systeem) 

Indien van toepassing:

 • Onderwijs en ondersteuningsbehoefte
 • Uitslag IQ test
 • Verzuimgegevens
 • Dyslexieverklaring
 • Advies samenwerkingsverband VO Deventer
 • Andere relevante bijlagen.

 

Voor 15 maart 2019 dienen alle aanmeldingen en OSO dossiers bij de Etty school van keuze bekend te zijn.
Na plaatsing van de leerling (medio april) krijgen zowel de ouders als de basisschool een plaatsingsbevestiging.