Leefregels voor Het Stormink

Een van de sleutelwoorden op Het Stormink is het woord Samen.

Samen en niet alleen. Deze zin drukt uit dat wij, leerlingen, medewerkers en ouders van leerlingen  elkaar nodig hebben en op elkaar kunnen rekenen. Tijdens de lessen, de pauzes, op weg naar school en huis, bij schoolopdrachten; kortom bij alle activiteiten die met "school" te maken hebben om succesvol te kunnen zijn in onze studie en in ons werk. Wij zijn samen verantwoordelijk. Daarom vragen wij respect te tonen naar een ander; naar iedereen, naar medewerkers èn naar andere leerlingen in woord en gebaar.
Toon respect voor je werk, je materiaal, je school.
Toon respect voor jezelf!

Verantwoordelijkheid
Net als thuis, of op straat draag je op school een grote mate van verantwoordelijkheid. Je bent verantwoordelijk voor je doen en laten op school. Dit houdt ook in dat je een verantwoordelijkheid draagt voor je schoolwerk: zorg voor correct werk, ga zorgvuldig met de school spullen om, kom je afspraken na. Je kunt dus op je verantwoordelijkheid aangesproken worden.

Fietsenstalling
Om 7.45 uur gaan de poortjes open; zorg dat je rustig wandelend met je fiets naar de fietsenstalling gaat. Zet je fiets zorgvuldig in de rekken en zet 'm ook op slot. Fietsen in de fietsenstalling is gevaarlijk en daarom niet toegestaan. Indien je niet naar gym hoeft, blijf je op het plein en kom je niet in de fietsenstalling.

Bel
Om 8.00 uur gaat de 'eerste' bel; de leerlingen gaan zo snel mogelijk naar hun leshuis. Is de docent nog niet aanwezig, dan wacht je rustig op de gang op de docent. Het is niet toegestaan om in een ander leshuis te komen! Kies daarom de juiste trap. Voor de algehele veiligheid is er afgesproken dat leerlingen rustig lopen in het gebouw. Gebruik de trappen in de blauwe afdeling en de stalen trappen in het midden. De trappen in de leshuizen (rood) worden alleen in noodgevallen (op aangeven van een van de medewerkers) door leerlingen gebruikt en alléén onder begeleiding van een medewerker. Als je een uur later begint, mag je vijf minuten voor dat de bel gaat, al naar je kluisje. Dit geldt ook voor en na de gymlessen.

Te laat
De les begint om 8.15 uur. Als je te laat bent ga je eerst een briefje bij de meldkamer halen. Deze geef je aan de docent van wie je dan les hebt. Als er een goede reden voor het te laat komen is, wordt het niet geregistreerd. In andere gevallen word je genoteerd en volgt vanaf de tweede keer een maatregel. Je mentor zal je hierover verder informeren.

Lift
Als je om een bijzondere reden geen trappen kunt lopen, mag je gebruik maken van de lift. Je ouder(s)/verzorger(s) moeten hiervoor een verzoek bij de Meldkamer indienen, waarna je een liftpas voor bepaalde tijd krijgt. Deze liftpas moet je altijd kunnen laten zien (alleen als je zelf je tas niet kunt dragen, mag je iemand mee nemen!).

Materiaal
Als je op school komt, heb je natuurlijk een goede tas, je boeken en schriften, maar ook alle andere noodzakelijke schoolspullen (pen, potlood e.d.) bij je. Als je een te zware tas bij je hebt, kun je een gedeelte van je spullen, die je niet direct nodig hebt, natuurlijk in je kluisje bewaren. Zorg dat je in een pauze je tas weer in orde brengt voor de volgende twee lessen, op andere momenten mag je niet naar je kluisje!

Afwezig
Bij ziekte, moet vóór 9.00 uur, de administratie gebeld worden door je ouders/verzorgers. Als je op school ziek wordt, meld je dat bij de Meldkamer, dan worden je ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd. Voor bezoek aan arts, tandarts, orthodontist e.a. vraag je verlof in de Meldkamer door middel van een briefje van thuis of met je afspraakkaart. Voor verlof van meer dan één dag, dien je een schriftelijk verzoek van je ouders bij je teamleider in; voor maximaal één dag kan dat in de Meldkamer.


Verwijderd
Als je uit de les verwijderd wordt, meldt je direct in de Meldkamer. Je krijgt daar een spiegelkaart, die je daar invult. Na afloop van dit lesuur ga je naar de docent die je eruit gestuurd heeft en bespreek je de situatie nog eens. De docent vult dan ook de spiegelkaart in en besluit dan, al of niet, tot een maatregel en neemt contact op met je ouder(s)/verzorger(s).

Toilet
Je mag gebruik maken van het toilet voor en na schooltijd en in pauzes. In de pauzes alleen de toiletten gebruiken op verdieping 1 en 2 van de blauwe afdeling. Alleen in bijzondere gevallen en op doktersadvies kan er tijdens de les gebruik gemaakt worden van het toilet. Informeer daarover je mentor, in verband met het verkrijgen van een toiletpas.

Pauze
In de pauzes kun je in de kantines of buiten op het schoolplein even relaxen, iets drinken of iets eten. Afval in de prullenbakken!!!

Communicatie
Vanwege de goede communicatie praten we in de school Nederlands met elkaar!

Petten, mobieltjes, mp3…
In de leshuizen stop je je mobiel, pet, muts, mp3, camera enz. in je kluisje. Gebruikmaken en aan laten van je mobiel tijdens de les is verboden. Je loopt het gevaar, dat je mobiel voor enige tijd in beslag wordt genomen! Voor en na schooltijd en in pauzes kun je van deze spullen gebruik maken in de kantines of buiten. Bellen mag je alleen buiten. Ongevraagd iemand fotograferen is privacy schendend en dus niet toegestaan. Gebruik van een mobiel voor onderwijskundige zaken mag alleen met toestemming van je docent.

Kleding
Het dragen van provocerende kleding, te denken valt aan: grove teksten, 'te korte truitjes' en 'te lage broeken' is niet toegestaan.

Rookverbod, alcoholverbod, drugsgebruik
Op deze school zitten leerlingen tussen 12 en 16 jaar. Dit is een van de redenen, dat je zowel binnen als buiten de school (dat wil zeggen binnen het zicht van de school) niet mag roken. Ook bij school-activiteiten buiten de school mag je niet roken. Het gebruik van alcohol en drugs in en rond de school is volstrekt verboden!

Kluisje

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen spullen. Wees voorzichtig met dure spullen en kleding. Maak goed gebruik van je kluisje en laat niet zomaar je tas onbeheerd achter. Wanneer er een les uitvalt, wordt het uur opgevangen in de aangegeven ruimte.

Veiligheid
Algemeen geldt dat niemand de veiligheid van zichzelf en van de ander, zowel binnen als buiten ons schoolgebouw in gevaar mag brengen.

Vuurwerk
Het gebruik van en het in bezit hebben van vuurwerk is strikt verboden!

Scheg
Als je naar gymnastiek gaat, of je komt er van terug, is het niet toegestaan het winkelcentrum te bezoeken