Verlofaanvraag

De school kan geen toestemming verlenen voor zogenaamd 'luxeverlof'. Extra verlof vanwege bijzondere omstandigheden kan aangevraagd worden bij de teamleider van desbetreffende leerling als het gaat om een periode van maximaal 10 dagen. Het verlof dient tenminste 8 weken van tevoren te worden aangevraagd.

Formulier verlof tot aan 10 dagen

Formulier verlof meer dan 10 dagen

Formulier vrijstelling schoolbezoek andere gewichtige omstandigheden

De leerplichtambtenaar behandelt de aanvraag als het gaat om meer dan 10 dagen. Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Bij de afhandeling van het verzoek houdt de teamleider zich aan het beleid van de afdeling leerplicht van de gemeente Deventer (zie website). Indien ouders/leerlingen zonder toestemming toch de gevraagde periode vertrekken, overtreden zij de leerplichtwet. De school is verplicht tot het doen van aangifte bij de leerplichtambtenaar.