Internationale Schakelklas

ISK: Internationale Schakelklas                                            

 

ISK betekent Internationale Schakel Klas. De leerlingen in deze klassen zijn allemaal afkomstig uit het buitenland en wonen korter dan twee jaar in Nederland.

Sommige leerlingen zijn naar Nederland gekomen, omdat hun ouders in Nederland werk hebben gevonden, bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit Polen, of omdat hun ouders gevlucht zijn uit hun land vanwege een oorlogssituatie. Zo hebben we op dit moment veel leerlingen uit Afghanistan, Irak en Somalië. Ook komt het voor dat één van de ouders een relatie heeft met een Nederlandse man of vrouw en dat de kinderen daarom met één van hun ouders naar Nederland verhuizen.

De leerlingen komen van over de hele wereld: Somalië,  Irak, Polen, Thailand,  Congo, Guinee, Finland, Engeland, Eritrea,  Canada, Frankrijk, Sri Lanka, Ivoorkust, China, Tunesië, Rusland, Brazilië, Turkije , Burundi, Afghanistan, Dominicaanse Republiek, Nederlandse Antillen, Armenië, Azerbeidjan, Tjadzikistan, Nepal, Mongolië, Portugal.

 

Doel

 

Het doel van de ISK is om de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren, zodat zij in het reguliere Nederlandse voortgezet onderwijs kunnen instromen. De leeftijd varieert van 12 tot 16 jaar.

Het grootste gedeelte van de lessen (13 uur per week) bestaat dan ook uit het vak Nederlands als tweede taal, ook wel NT2 genoemd. Maar ze krijgen ook andere vakken zoals verzorging, wiskunde, informatica, tekenen, gym.

We besteden in de lessen veel aandacht aan Nederlandse gewoonten, cultuur en feesten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, maar we staan natuurlijk ook stil bij de feestdagen uit de landen van herkomst.

 

 

 

Bovendien maken we leerlingen wegwijs in de Nederlandse samenleving en proberen we hen in contact te brengen met Nederlandse mensen. Dat kan zijn met  leeftijdsgenoten op school door een samenwerkingsproject met een andere klas of door kennismakingslessen bij sportclubs. Maar ook organiseerden de gevorderden de afgelopen jaren met veel succes een middag voor ouderen in een verzorgingstehuis in Deventer.

 

 

Onderwijs

 

Op dit moment zijn er vier ISK-klassen. Er zijn twee beginnersgroepen. Eén van de beginnersgroepen richt zich speciaal op leerlingen die als analfabeet naar Nederland zijn gekomen. Er zijn twee groepen voor gevorderden, ook wel uitstroomgroepen genoemd. Een aantal leerlingen uit de uitstroomgroep volgen sommige vakken ook al in de reguliere klassen. Dat kan  uiteenlopen van 1 VMBO-basis tot 3 Havo.

 

Omdat het aantal jaren onderwijs en het niveau van onderwijs dat leerlingen gevolgd hebben in eigen land heel verschillend is, bieden we de leerlingen zo veel mogelijk een programma op maat op. De klassen zijn daarom in de regel niet groter dan 15 leerlingen.

 

De meeste leerlingen hebben er anderhalf á twee jaar voor nodig om zo ver te zijn dat ze in het gewone voortgezet onderwijs in kunnen stromen.

Leerlingen die 16 jaar zijn, gaan na de ISK meestal een beroepsopleiding volgen op het ROC of vervolgen hun opleiding aan de VAVO.

 

Lessentabel van de ISK-klassen

 

Vak

gevorderden

beginners

NT2

13

13

Wiskunde

3

3

Engels

 

2

Informatica

2

 

Verzorging

2

2

Techniek

2

2

Zaakvakken

5

 

Aardrijkskunde

 

1

Geschiedenis

 

1

Biologie

 

2

Natuur/scheikunde

 

1

Beeldende vorming

2

2

LO/zwemmen*

2

2

Mentorles

1

1

Totaal

32

32

*Leerlingen die nog niet kunnen zwemmen, krijgen in de uren van L.O. zwemles totdat zij een diploma gehaald hebben.

 

 

Activiteiten

 

Het schooljaar is verdeeld in 4 periodes. Aan het eind van elke periode krijgt de leerling een rapport. Elke periode wordt afgesloten met een tussenweek.

In die week zijn er geen lessen volgens het rooster, maar is er een speciaal programma. Elke tussenweek heeft een thema b.v. de herfst, de stad, beroepen. We maken dan ook excursies, of gaan naar een theater- of filmvoorstelling.

De leerlingen hebben in de tussenweek minder uren les dan normaal, maar ze krijgen ook een opdracht mee om thuis te maken.

 

Meer informatie

 

Wilt u meer informatie over de Internationale Schakelklas neem dan telefonisch contact op met Het Stormink (0570-504660) en vraag naar Fura Grol of Maria van Kan. U kunt ons ook via de mail bereiken: F.Grol@ettyhillesumlyceum.nl of M.vankan@ettyhillesumlyceum.nl