maandag 8 juli 2019

Boeken bestellen/inleveren 2019-2020

Boeken bestellen/inleveren 2019-2020

⇒ Boeken bestellen

Bestellen van gratis boeken gaat via Iddink Voortgezet Onderwijs bv.

Iddink Voortgezet Onderwijs bv werkt met schoolcodes, want hier bestellen veel scholen uit het hele land.
Bestel: voor maandag 15 juli 2019 de boeken.

Iddink bestelinformatie

Leerjaar 1: klik hier 

Leerjaar 2 en 3: klik hier 

Stap je over naar een andere Etty Hillesum school dan waar je nu zit,
gebruik dan de juiste schoolcode voor het bestellen van je boeken:

  •   Z48QV62P Het Stormink  
  •   R8FVVMHS De Boerhaave
  •   T4XCJ59F De Marke
  •   JCWVNZMS Het Vlier

Boeken inleveren:

    Informatie inleveren boeken

    Inleverschema Het Stormink

Leermiddelen:

    Leermiddelenlijst team 1, basis en basis/kader

    Leermiddelenlijst team 2, 3 en 4 kader tot en met atheneum

Laptop huren/kopen:

   Informatie- en bestelflyer 2019-2020 klik hier

   Presentatie The Rent Company informatie avond klik hier