Internationale Schakel Klas

ISK betekent Internationale Schakel Klas. De leerlingen in deze klassen zijn allemaal afkomstig uit het buitenland en wonen korter dan twee jaar in Nederland.

Sommige leerlingen zijn naar Nederland gekomen, omdat hun ouders in Nederland werk hebben gevonden, bijvoorbeeld leerlingen afkomstig uit Polen, anderen omdat hun ouders gevlucht zijn uit hun land vanwege een oorlogssituatie. Zo hebben we op dit moment veel leerlingen uit Syrië en Somalië. Ook komt het voor dat één van de ouders een relatie heeft met een Nederlandse man of vrouw en dat de kinderen daarom met één van hun ouders naar Nederland verhuizen.

De leerlingen komen van over de hele wereld: Syrië, Somalië,  Irak, Polen, Thailand,  Congo, Guinee, Finland, Engeland, Eritrea,  Canada, Frankrijk, Sri Lanka, Ivoorkust, China, Tunesië, Rusland, Brazilië, Turkije , Burundi, Afghanistan, Dominicaanse Republiek, Nederlandse Antillen, Armenië, Azerbeidjan, Tjadzikistan, Nepal, Mongolië, Portugal.

Doel van Internationale Schakelklas (ISK)

Het doel van de ISK is om de leerlingen zo snel mogelijk Nederlands te leren, zodat zij in het reguliere Nederlandse voortgezet onderwijs kunnen instromen. De leeftijd varieert van 12 tot 16+ jaar.

Onderwijs programma

Het grootste gedeelte van de lessen (13 uur per week) bestaat dan ook uit het vak Nederlands als tweede taal, ook wel NT2 genoemd. Maar ze krijgen ook andere vakken zoals verzorging, wiskunde, informatica, tekenen en gym. We besteden in de lessen veel aandacht aan Nederlandse gewoonten, cultuur en feesten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, maar we staan natuurlijk ook stil bij de feestdagen uit de landen van herkomst. Bovendien maken we leerlingen wegwijs in de Nederlandse samenleving en proberen we hen in contact te brengen met Nederlandse mensen. Dat kan zijn met leeftijdsgenoten op school door een samenwerkingsproject met een andere klas of door kennismakingslessen bij sportclubs. Maar ook organiseerden de gevorderden de afgelopen jaren met veel succes een middag voor ouderen in een verzorgingstehuis in Deventer.

Onderwijs op niveau

Er wordt gestart in een zgn. beginnersgroep. Eén van de beginnersgroepen richt zich speciaal op leerlingen die als analfabeet naar Nederland zijn gekomen. Verder zijn er groepen voor half-gevorderden en groepen voor gevorderden, ook wel uitstroomgroepen genoemd. Soms volgen leerlingen uit de uitstroomgroep al een paar vakken in een reguliere klas. Dat kan uiteenlopen van 1 VMBO-basis tot 3 Havo. Leerlingen die de taalvaardigheid zeer goed beheersen kunnen een staatsexamen doen. Dit heeft voordelen bij de doorstroom naar een hoge mbo-niveau.

Onderwijs op maat

Omdat het aantal jaren onderwijs en het niveau van onderwijs dat leerlingen gevolgd hebben in eigen land heel verschillend is, bieden we de leerlingen zo veel mogelijk een programma op maat op. De klassen zijn daarom in de regel niet groter dan 15 leerlingen. De meeste ISK-groepen krijgen onderwijs op de locatie Het Stormink. Een aantal klassen (beginnersgroepen)  zijn door ruimtegebrek ondergebracht op de locatie De Keurkamp. De meeste leerlingen hebben er anderhalf á twee jaar voor nodig om zo ver te zijn dat ze in het gewone voortgezet onderwijs in kunnen stromen. Leerlingen die 16 jaar zijn, gaan na de ISK meestal een beroepsopleiding volgen op het MBO of vervolgen hun opleiding aan de VAVO.

Onderwijs van kwaliteit

Het ISK-onderwijs op onze school is van goed niveau. De onderwijsinspectie heeft in mei 2016 ons ISK-onderwijs nog beoordeeld. Zij waren erg tevreden over de werkwijze en de kwaliteit van ons ISK-onderwijs.

 

 

*Leerlingen die nog niet kunnen zwemmen, krijgen in de uren van L.O. zwemles totdat zij een diploma gehaald hebben.

Projectweken

Het schooljaar is verdeeld in 3 periodes. Aan het eind van elke periode krijgt de leerling een rapport. Elke periode wordt afgesloten met een projectweek. In die week zijn er geen lessen volgens het rooster, maar is er een speciaal programma. Elke projectweek heeft een thema b.v. de herfst, de stad, beroepen. We maken dan ook excursies, of gaan naar een theater- of filmvoorstelling. De leerlingen hebben in de projectweek minder uren les dan normaal, maar ze krijgen ook een opdracht mee om thuis te maken.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Internationale Schakelklas neem dan telefonisch contact op met Het Stormink (0570-504660) en vraag naar Fura Grol of via de mail  F.Grol@ettyhillesumlyceum.nl