Leren met je hart

Website/blog Kunstklas:                                                                           

Kunstkrabbel.jimdo.com

 

KunstZinnig het krantje van de Kunstklas:

Kunstkrabbel.jimdo.com

KunstZinnig het krantje van de Kunstklas:

  
De kunstklas is bedoeld voor leerlingen die veel plezier beleven aan kunst en cultuur en zich graag actief hiervoor willen inzetten.  Je hoeft geen toptalent te zijn om in de kunstklas te komen. Wel belangstelling voor kunst en cultuur en nieuwsgierig zijn naar nieuwe dingen.
Tijdens de 2 extra uren, die je wekelijks krijgt, maak je kennis met verschillende thema’s, technieken en materialen, die niet of nauwelijks aan bod komen in de normale lessen Tekenen en Handvaardigheid. Er wordt projectmatig gewerkt vanuit de beeldende vorming met uitstapjes naar andere kunstvormen zoals film, fotografie, architectuur en theater. Je gaat ook regelmatig op excursie naar diverse tentoonstellingen en voorstellingen.


Doelstelling voor de leerling:
•    De mogelijkheid creatieve talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
•    Culturele kennis en inzicht te vergroten.
•    Het ontwikkelen van specifieke vaardigheden zoals: presenteren, sociale-, en uitdrukkingsvaardigheden.
•    De mogelijkheid om belangstelling voor het volgen van een kunstopleiding te onderzoeken.

Certificaat:
Aan het eind van het eerste en het tweede leerjaar krijg je een certificaat uitgereikt. Hierop staat dat je hebt deelgenomen aan de Kunstklas. Aan het eind van het derde leerjaar krijg je een eindcertificaat met een extra aantekening in het schoolrapport.

Bijdrage:
Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 50,=, hiervan betalen we o.a. de excursies en extra materialen.

Aanmelden:
Het  inschrijfformulier invullen vóór 9 oktober 2016; dan krijg je een uitnodiging voor een intake-kennismakingsgesprek dat zal plaatsvinden 27 oktober 2016.
Om een goed beeld te krijgen van jouw kunstzinnige achtergrond vragen we je het volgende; zorg ervoor dat je, tijdens dit gesprek, een verzameling kunt laten zien van alles wat  je gedaan hebt op creatief/kunstzinnig gebied. Zoals tekeningen en werkstukken, foto’s, filmpjes etc.
Voor meer informatie: W. Hekkert, kunstvakdocent