Boeken bestellen 2019-2020

Uw kind heeft van school een lijst gekregen welke boeken en leermiddelen er nodig zijn voor komend schooljaar.
Bestellen van gratis boeken en leermiddelen gaat via Iddink Voortgezet Onderwijs bv

Iddink Voortgezet Onderwijs bv werkt met schoolcodes, want hier bestellen veel scholen uit het hele land.
Bestel: vóór maandag 15 juli 2019

Klik hier voor het Iddink bestelformulier. 

De schoolcodes voor Het Vlier is: JCWVNZMS