Uitwisselingen & reizen

Op Het Vlier hebben wij een uitgebreid aanbod aan reizen en uitwisselingen. Leerlingen uit 5 VWO en 4 HAVO kunnen zich hiervoor aanmelden. In de brochure is alle informatie te lezen over de bestemmingen van dit schooljaar. Ook is daarin de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure beschreven. Het is belangrijk e.e.a. GOED door te lezen.

De indeling van de leerlingen bij de reizen en uitwisselingen is te vinden op Its Learning. Leerlingen zijn ingedeeld op basis van de door hen opgegeven keuzes en de beschikbare plaatsen.
Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen via de mail van de administratie van Het Vlier een nota om het verschuldigde bedrag te voldoen. Alle praktische informatie over de reis wordt verstrekt door de begeleidende docenten. Op het overzicht met de indeling zijn ook de namen van de begeleidende docenten te vinden.

Brochure algemene informatie schooljaar 2018-2019

Brochure overzicht bestemmingen schooljaar 2018-2019

Inschrijfformulier schooljaar 2018-2019

 

Nieuwsupdate: Deelnemers aan reizen en uitwisselingen ondertekenen formulier met gedragsregels

De begeleiders van de reizen en uitwisselingen delen aan de leerlingen een formulier met gedragsregels uit. Dit formulier moet zowel door de deelnemer als door (1 van) de ouder(s) ondertekend worden. Voor aanvang van de reis of uitwisseling hebben de begeleiders van elke deelnemer een ondertekend formulier ontvangen, anders kan de betreffende leerling niet mee op reis.

Wij vragen ouders vriendelijk om het formulier samen met zoon of dochter goed door te lezen en de inhoud voor vertrek nog eens te bespreken.

Gedragsregels schooljaar 2018-2019 (komt z.s.m online)