Onderwijsaanbod

Aan Het Vlier is de Tweede Fase van het HAVO & VWO gehuisvest.

De Tweede Fase bestaat voor beide afdelingen uit vier profielen:
• Cultuur en Maatschappij (CM)
• Economie en Maatschappij (EM)
• Natuur en Gezondheid (NG)
• NatuurenTechniek(NT)

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijkdeel,een profieldeel en een vrij deel.
De school kent een bloeiende Gymnasiumopleiding en een aantal extra keuzevakken. Het aantal keuzevakken is groter dan op de meeste andere scholen. Naast filosofie, management en organisatie (M&O), Bewegen Sport en Maatschappij, wiskunde D, Natuur Leven en Technologie en maatschappijwetenschappen, kunnen de leerlingen kiezen uit drie kunstvakken, te weten muziek, tekenen en handvaardigheid.