Op naar het hbo en de universiteit

Op Het Vlier bereiden we je voor op een vervolgstudie aan het hbo en de universiteit. Daarom leer je goed over dingen na te denken, zelfstandig te werken, je eigen keuzes (durven) te maken en verantwoording nemen voor alles wat je doet. Dat hoef je niet allemaal alleen te doen. Je mentor helpt je daarbij. Belangrijk is wel dat je zelf ook het initiatief neemt en actief meedoet. Je bent tenslotte bijna volwassen.

Laat zien wat je kan!

Het mooie van onze school is dat je heel veel mogelijkheden hebt. Naast havo en atheneum hebben wij ook een uitstekende gymnasiumopleiding waar je de vakken Latijnse en Griekse taal en cultuur volgt. Voor zowel havo, atheneum als gymnasium geldt dat je les krijgt in veel verschillende vakken. Daarnaast zijn er extra keuzevakken én interessante activiteiten op wetenschappelijk, cultureel en sportief gebied. Zo heb je alle kans om je verder te ontwikkelen en je talenten te ontdekken.

Wat kies jij?

Aan het eind van de onderbouw kies je een profiel:

• Cultuur en Maatschappij

• Economie en Maatschappij

• Natuur en Gezondheid

• Natuur en Techniek

Elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel. Binnen het profieldeel en het vrije deel kun je kiezen uit een groot aantal extra vakken. Bijvoorbeeld ‘Management en Organisatie (M&O)’, filosofie, maatschappijwetenschappen, ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ (BSM), ‘Natuur, Leven en Technologie’ (NLT) en wiskunde D . Zo kun je het door jou gekozen profiel nog verder verbreden of juist verdiepen. Meer geïnteresseerd in kunst? Dan kun je kiezen uit muziek, tekenen en handvaardigheid.

Hoe ziet je schooljaar eruit?

Het schooljaar is verdeeld in vier blokken van negen weken. Je hebt acht weken les waarin leren, huiswerk maken en opdrachten doen centraal staan. Na deze acht weken volgt een toetsweek. Dan heb je geen les, maar kun je je volledig concentreren op het maken van en het voorbereiden op de toetsen. Wel zo prettig! Ieder half jaar krijg je een deels nieuw rooster.

Veel variatie in lessen

We houden van variatie in onze lessen. De ene keer werk je alleen aan een opdracht, de andere keer krijg je klassikaal les. De lessen waarin je (deels) klassikaal les krijgt of zelfstandig werkt, noemen we C-tijd. Je hebt in feite ‘normaal’ les. Daarnaast heb je per week zeven keuze-uren. Dat noemen we K-tijd.

Het fijne van de K-tijd is dat je grotendeels je eigen agenda bepaalt. Je bent zelf verantwoordelijk voor wat en hoe je leert. Dat vraagt initiatief en zelfstandigheid maar leert je ook goed na te denken over je keuzes. De K-uren geven je tevens de mogelijkheid om extra modules te kiezen. Bijvoorbeeld Spaans of Chinees. Of wat dacht je van debatteren, relativiteitstheorie, atoombouwen thermo-dynamica? Heb je de ambitie om mee te doen aan een olympiade? Kies dan voor olympiadetraining voor biologie, scheikunde of natuurkunde.

Hoe werkt de K-tijd? Iedere week teken je digitaal in voor je K-uren, zeven in totaal. Je kiest dan de vakken en activiteiten waaraan jij die week extra aandacht wilt besteden. Ook mag je zelf bepalen waar je leert. Je kunt werken bij een vakdocent, studeren in de stilteruimte of werken in de mediatheek of in een computerlokaal. Je studeert dus zelfstandig en als je vragen hebt, stap je zelf naar je docent.

Heb je goed geleerd?

Bij school horen ook toetsen en examens. Niet het leukste onderdeel, maar wel belangrijk. Er zijn verschillende soorten toetsen: schriftelijke en mondelinge toetsen, praktische opdrachten en praktisch werk, handelingsdelen en het profielwerkstuk.In de studiewijzer staat de toetsstof precies vermeld.  Voor alle vakken die je volgt, doe je een schoolexamen. Middels toetsen zijn de schoolexamens verspreid over al je leerjaren. Dit heeft een voordeel. Stel dat je een toets slecht hebt gemaakt, dan kun je deze altijd nog compenseren door de andere toetsen van dat vak wel goed te maken. Je kunt ieder jaar zelfs drie herkansingen verdienen. Op een enkel vak na, sluit je je studie op Het Vlier af met een centraal landelijk examen.

Doen en ervaren!
Leren doe je niet alleen in school, maar vooral ook daarbuiten. Door eropuit te gaan, mee te doen aan activiteiten, andere jongeren te ontmoeten en culturen te ontdekken. Dat geeft je nog meer bagage voor als je straks naar het hbo of de universiteit gaat. We organiseren van alles en er is altijd iets wat goed bij jou past. Van internationale uitwisselingen en het maken van onze schoolkrant tot meedoen aan het Europees Jongeren Parlement of optreden met het schoolorkest.