Wat doet de ouderraad?

De leden van de Ouderraad van Het Vlier vertegenwoordigen de ouders.

Het doel van de Ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het bevorderen van de betrokkenheid van ouders bij de school.

De ouderraad is enerzijds spreekbuis van de ouders naar de directie en anderzijds licht de directie het beleid van de school en de dagelijkse gang van zaken toe. Zodoende fungeert de ouderraad als klankbord voor de directie van het Vlier.

Verder is de ouderraad verantwoordelijk voor de organisatie van de thema-avond  voor ouders (meestal in januari) met een jaarlijks wisselend actueel thema.

Ook beheert de ouderraad een deel van de ouderbijdrages. Vaak worden speciale, onvoorziene, of buiten de begroting vallende investeringen door de ouderraad (mede) gefinancierd.. De voorwaarde voor dergelijke financieringen zijn dat het gehele Vlier van een dergelijke financiering dient te profiteren. Voorbeelden hiervan zijn: de klimwand in de gymnastiekzaal en een nieuwe geluidsinstallatie en de zonnewijzer op het schoolplein en camera en verlichting tbv musicals/presentaties.

 

 

Leden Oudervereniging 2018-2019

 

Functie
Naam

Penningmeester/LAR

Lydia Boegborn

Leden ouderraad

Jan Jaap de Kroes

Mark Schipper

Miranda Straver

Machteld Willems-Brilleman

 

Voorzitter Sigrid Schinkel
Secretaris Christine Nijman

Namens Het Vlier

Arno Jansen, directeur

   
Mailadres ovhetvlier@ettyhillesumlyceum.nl

 

Mochten u interesse hebben om zitting te nemen in de ouderraad van Het Vlier dan kunt u contact opnemen met de ouderraad via het bovenstaand mailadres.