Pesten, antipestprotocol en geweld

Als je gepest wordt bespreek dit met je mentor op school en je ouders. Wat ook kan, is op schooldagen tussen 14.00 uur tot 17.00 uur de hulplijn www.pestweb.nl bellen. Het telefoonnummer is van je mobiel 0900-2828280(lokaal tarief) of 0800-2828280 van een vast toestel, en dat is gratis.

De scholen van het Etty Hillesum Lyceum nemen verantwoordelijkheid dat jij als leerling veilig en met plezier naar school kunt gaan. Bij (cyber)pesten is sprake van een onveiligheid, want de impact van pesten en gepest worden kan lang en diep doorwerken in je leven. Gepest worden heeft ook invloed op je leerprestaties. Niet alleen leerlingen worden gepest. Soms worden ook docenten of andere schoolmedewerkers gepest of dwarsgezeten bij de uitoefening van hun werk.

Hierover is door de scholen nagedacht en er zijn per locatie afspraken gemaakt over hoe er met pesten om wordt gegaan. Per school staan de visie op voorkomen en bestrijden van pesten, en de afspraken vast in een antipestprotocol.

Het eerste deel van het pestprotocol beschrijft hoe het Etty Hillesum Lyceum tegen pesten aankijkt en dit wil bestrijden. In het laatste deel staan de afspraken die specifiek gelden op een schoollocatie.

-       antipestprotocol Arkelstein

-       antipestprotocol De Boerhaave

-       antipestprotocol De Marke

-       antipestprotocol Het Stormink

-       antipestprotocol Het Vlier