Pesten en geweld

De mentor is in eerste instantie degene die van pestgedrag op de hoogte moet worden gebracht. Daarnaast kunnen leerlingen iedere schooldag van 14.00 uur tot 17.00 uur terecht bij de hulplijn van www.pestweb.nl. Het telefoonnummer is 0800-2828280 (gratis vanaf een vast toestel) of mobiel 0900-2828280 (volgens lokaal tarief vanaf een mobiel nummer).

Voor geweld en pesten bij het Centrum School en Veiligheid, het nummer van de helpdesk is 030-2856616 van 10.00 uur tot 14.00 uur; website: www.schoolenveiligheid.nl,