Dyslexiebeleid

Dyslexie

Binnen het Etty Hillesum Lyceum willen we leerlingen in staat stellen het beste uit zichzelf te halen. Er is een aantal afspraken vastgelegd waarmee duidelijkheid wordt geboden omtrent de ondersteuning die een dyslectische leerling hierbij kan verwachten. Deze afspraken bestaan uit de wettelijke toegestane faciliteiten en worden per locatie aangevuld met locatie specifieke afspraken. Zie dyslexiebeleid

Faciliteiten

Leerlingen die gebruik willen maken van de faciliteiten die de school aan dyslectische leerlingen biedt, dienen een dyslexieverklaring, afgegeven door een daartoe bevoegd deskundige, te overleggen. Met de leerling wordt bekeken welke faciliteiten die in de dyslexieverklaring genoemd worden het best aansluiten bij zijn of haar behoefte op dat moment.

Mogelijke faciliteiten zijn:

 • Tijdverlenging bij toetsen en het centraal examen
 • Gebruik van tekst-naar-spraak software bij toetsen
 • Gebruik van voorgelezen (studie)boeken
 •  Niet of minder zwaar aanrekenen van spelfouten (niet van toepassing op het schoolexamen en het Centraal Eindexamen).

Bij uitzondering: Aangepaste afname luistertoetsen


Contactpersonen

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie dan kunt u contact opnemen met onderstaande personen:

 • Arkelstein: Mevrouw M. Hak, 0570 504600
 • De Boerhaave: Mevrouw W. Jansen, 0570 504640
 • De Marke Noord: Mevrouw C. Speelman, 0570 504680
 • De Marke Noord, Het Corberic: Mevrouw M. Maas-Bink, 0570 504680
 • De Marke Zuid: Mevrouw W. Jansen, 0570 504730
 • Het Stormink: Mevrouw S. Alink-Velner, 0570 504660
 • Het Vlier: Mevrouw C. Speelman, 0570 504620