Ondersteuning en begeleiding van leerlingen

Om voor uw kind een zo goed mogelijk doorlopende ontwikkellijn te realiseren, is het om te beginnen belangrijk dat uw zoon of dochter zich op z’n plek voelt op school, én in de klas. Daarin speelt de klassenmentor een belangrijke  rol . De meeste leerlingen kunnen hun schoolleven prima aan met de mentor als ‘spil’.

Ook voor ouders is de klassenmentor het eerste aanspreekpunt als er ‘iets is, gebeurt of speelt’ voor uw kind wat van invloed is op zijn of haar welbevinden en schoolresultaten. Speciale aandacht of begeleiding is mogelijk.

Als uw zoon of dochter meer hulp nodig heeft, zijn er op school diverse deskundige collega’s die kunnen ondersteunen om tot leren te komen. In overleg met u als ouder/verzorger en de ondersteuningscoördinator die in al onze scholen is aangesteld, kan de hulp van bijvoorbeeld leerlingbegeleiders, orthopedagogen  of expertisepuntmedewerkers worden ingeschakeld.

Ook wordt er wel eens advies of hulp van externe deskundigen (bijvoorbeeld een schoolarts, jeugdzorg of een gezinscoach) ingeroepen. We doen dit vanzelfsprekend alleen als ouders/verzorgers daarmee instemmen.

Voor leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben, zijn er in de scholen verschillende Arrangementen: Expertisepunt, Klas Met Expertise (KME), Plusklas KME en Plusklas Arkelstein. Klik hier voor het overzicht.

Tevens kan de school samen met ouders advies en extra ondersteuning aanvragen bij het Samenwerkingsverband VO Deventer (SWV).
Samen met het SWV zoeken we dan naar de juiste ondersteuning of een plek waar uw kind beter leren kan. En we maken een speciaal ‘op maat’ Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) voor uw zoon of dochter. Dit bespreken we van tijd tot tijd nauwgezet met elkaar, om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen blijven volgen.

Voorop staat dat wij er alles aan doen om uw kind vertrouwen en daarmee zelfvertrouwen te geven. Wat er ook is, speelt of gebeurt. Ook de schoolontwikkeling van uw kind valt of staat daarmee. Hierover met elkaar in gesprek gaan en blijven, is belangrijk.

Als school doen wij er met eigen en waar nodig externe deskundige collega’s alles aan uw kind de beste leeromstandigheden aan te bieden.

Daar staan en gaan wij voor!

Veelgestelde vragen