Leerling ondersteuning en extra begeleiding

Om een zo goed mogelijk doorlopende ontwikkellijn te realiseren, is het om te beginnen belangrijk dat uw zoon of dochter zich op z’n plek voelt op school én in de klas. Daarin speelt de klassenmentor een belangrijke rol. De meeste leerlingen kunnen hun schoolleven en schoolwerk prima aan met de mentor als ‘spil’.

Ook voor ouders is de klassenmentor het eerste aanspreekpunt. Als er ‘iets speelt of gebeurt’ in het leven van uw kind wat van invloed is op hoe uw zoon/dochter in zijn/haar vel zit en daarmee de schoolresultaten neem contact op met de mentor. 

Als uw zoon of dochter hulp nodig heeft, zijn er op school speciaal deskundige collega’s die kunnen ondersteunen bij het leren. Er kan bijvoorbeeld hulp van een leerlingbegeleider, orthopedagoog of expertisepuntmedewerker worden ingeschakeld. Uiteraard doen we dit alleen na overleg met u als ouder.

Ook wordt soms advies of hulp van een extern deskundige (denk aan een schoolarts, jeugdzorg of een gezinscoach) ingeroepen. Bij leerlingen tot 16 jaar gebeurt dit alleen met instemming van de ouders/verzorgersLeerlingen ouder dan 16 jaar geven hier zelf toestemming voor.

Voor leerlingen die structureel extra ondersteuning nodig hebben, zijn er in de scholen verschillende Arrangementen: Expertisepunt, Klas Met Expertise (KME), Plusklas KME en Plusklas Arkelstein. Klik hier voor het overzicht.

Bij extra ondersteuning is het nodig dat de school samen met de ouders advies en een Toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij het Samenwerkingsverband VO Deventer (SWV). www.samenwerkingsverbandvodeventer.nl

Samen met het SWV zoeken we dan naar de vorm van extra ondersteuning waarmee uw kind het beste leren kan. We maken ook een ‘op maat’ Ontwikkeling Perspectief Plan (OPP) voor uw zoon of dochter. Dit bespreken we van tijd tot tijd met elkaar, om de (school)ontwikkeling van uw kind goed te kunnen blijven volgen.

Voorop staat dat wij er alles aan doen om uw kind vertrouwen en daarmee zelfvertrouwen te geven. Wat er ook is, speelt of gebeurt.

Veelgestelde vragen