Zorgvragen

Elke ouder/verzorger heeft wel eens vragen over zijn of haar kind.
Daarom kunnen ouders voor vragen, informatie en advies gratis terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Deventer en de gezinscoaches. Zij helpen u graag verder.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Deventer

Het CJG Deventer geeft informatie en advies over kinderen van 0 tot 23 jaar, maar ook bij een kinderwens of zwangerschap. Op de website www.cjgdeventer.nl vindt u praktische tips, maar ook interessante nieuwtjes en een overzicht van activiteiten voor kinderen, jongeren en ouders in de gemeente Deventer.

Heeft u een vraag? Deze kunt u op meerdere manieren stellen:

  •  In elke school kunt u uw vraag stellen aan de ondersteuner-coördinator die u kan doorverwijzen. Bel 088 - 003 00 66 (lokaal tarief)
  •  Via het e-consult op www.cjgdeventer.nl
  •   Vraag het een medewerker van de CJG organisaties of bezoek een van de inlooppunten GGD (adressen op www.cjgdeventer.nl/contact)

Gezinscoach

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind?
Spelen er in uw gezin meerdere problemen tegelijk en heeft u daarbij ondersteuning nodig? Heb jij als jongere een probleem en wil je hierover praten?

Een gezinscoach is er voor ouders en kinderen tot 18 jaar waarbij (tijdelijk) extra hulp gewenst is. Bijvoorbeeld bij schooluitval, schulden, huiselijk geweld en/of verslaving(en). De gezinscoach zoekt samen met u en met jou als jongere naar de hulp die nodig is om de problemen aan te pakken en de gezinssituatie te verbeteren. Ook jongeren die moeilijkheden ervaren, bijvoorbeeld in het contact met hun ouders of opvoeders, kunnen bij de gezinscoach terecht.

Wilt u contact met een gezinscoach?

  • Elke school heeft het telefoonnummer van een gezinscoach, vraag de ondersteuner-coördinator van de school.
    Bel 14 0570 (netnummer niet nodig)
  • Mail: info@gezinscoachdeventer.nl of bezoek de site gezinscoachdeventer.nl