Aansprakelijkheid

Voor verzekeren van verlies, diefstal of vernieling van spullen van uw kind, bent u zelf verantwoordelijk. Het Etty Hillesum Lyceum is hier niet voor verzekerd. Leerlingen dienen hun eigendommen zo veilig mogelijk op te bergen, liefst voorzien van naam of een ander kenteken.

Mocht uw kind onverhoopt schade toebrengen aan de terreinen, gebouwen of inventaris van het Etty Hillesum Lyceum, dan kan hij/zij of u als ouder/verzorger hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Als uw kind per ongeluk schade toebrengt aan het eigendom van een andere leerling (in schoolverband), kunnen de eventuele wederzijdse WA verzekeringen dit meestal onderling regelen.

In de schoolgids van de school van uw kind staat in hoofdstuk 8 Afspraken, regels en veiligheid, specifiek in de paragrafen 8.7  t/m 8.10 meer details over aansprakelijkheid.