Examenresultaten 2017/18

Eindexamen slagingspercentages Etty Hillesum Lyceum scholen in schooljaar 2017/18

vwo 93,0%
havo 88,0%
vmbo theoretische leerweg / mavo 88%
vmbo kader 91,0%
vmbo basis 
97,0%