Klachtenregeling

Heeft u of uw kind klachten over gedragingen en beslissingen (of het uitblijven ervan)van de schoolleiding of onze medewerkers, dan horen wij dit graag van u. Alleen zo zijn wij in de gelegenheid iets aan uw ongenoegen te doen. Mocht uw klacht naar uw mening niet goed worden behandeld, dan kunt u een officiële klacht indienen bij de Klachtencommissie. Het gaat hier onder meer om klachten ten aanzien van de kwaliteit van het onderwijs, het beoordelen van prestaties van leerlingen en het aanbieden van de wettelijk vereiste onderwijstijd. Het adres van de Klachtencommissie Stichting Carmelcollege is: Postbus 864, 7550 AW Hengelo.

Klachtenregeling Stichting Carmelcollege